NEJNOVĚJŠÍ INZERCE

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rubrika „INZERCE“ je součástí internetového portálu BrnoPoint.cz, jehož provozovatelem je firma DIVES club s.r.o.

Řádková inzerce je určena jen pro soukromé osoby a je zdarma.

Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit případně smazat inzerát bez náhrady škody za podmínek, že inzerát je v rozporu s platnou legislativou, odporuje dobrým mravům, poškozuje práva třetích osob nebo provozovatele. Dále si provozovatel vyhrazuje právo smazat nebo zablokovat tzv. duplicitní inzerát, a to bez náhrady škody.

Provozovatel je dále oprávněn provést v inzerátu nezbytné změny textu tak, aby nedošlo k obsahové změně inzerátu, a to z důvodů zjevných gramatických chyb, porušování dobrých mravů, legislativy nebo ochrany práv třetích osob. Provozovatel je také oprávněn zařadit inzerát (případně jej přesunout) do jiné rubriky, než byl Inzerentem zadán tak, aby jeho zařazení bylo v souladu s obsahem inzerátu. Takováto změna nebo přesun inzerátu nemá vliv na plnění smlouvy ze strany Provozovatele a Inzerent není v tomto případě oprávněn požadovat jakoukoliv náhradu škody.

Text inzerátu může mít max. 1000 znaků vč. mezer. Součástí inzerátu musí být uveden alespoň jeden kontakt na inzerenta tj. jeho telefonní číslo a email. Provozovatel doplní k textu danému inzerátu jen jeho pořadové číslo.

Inzerát bude zveřejněn na dobu 60 dnů, po té se automaticky zruší.

Provozovatel si může dle uvedených kontaktů prověřit, že inzerát byl objednán osobou uvedenou v daném formuláři.

Uzavřením Smlouvy v souladu s těmito podmínkami vyjadřuje Inzerent s nimi souhlas vč. zasíláním zpráv prostředky elektronické komunikace.